Advertisement

Double-A Texas League Glance

All Times EDT

Arkansas (Seattle)

24

18

.571

_

Springfield (St. Louis)

24

19

.558

1/2

NW Arkansas (Kansas City)

20

20

.500

3

Tulsa (L.A. Dodgers)

19

23

.452

5

Wichita (Minnesota)

17

25

.405

7

South Division

Midland (Oakland)

28

15

.651

Frisco (Texas)

25

17

.595

2 1/2

San Antonio (San Diego)

21

20

.512

6

Amarillo (Arizona)

18

24

.429

9 1/2

Corpus Christi (Houston)

14

29

.326

14

___

Frisco 4, Midland 2, 1st game

Midland 11 Frisco 0, 5 innings, 2nd game

Arkansas 6, Corpus Christi 2

Tulsa 9, Springfield 3

Wichita 8, San Antonio 0

NW Arkansas 4, Amarillo 2

Springfield 1, Tulsa 0

Midland 5, Frisco 3

Arkansas 17, Corpus Christi 4

San Antonio 1, Wichita 0

Amarillo 6, NW Arkansas 2, susp. top of 5

Amarillo 6, NW Arkansas 2, completion of May 24 game, 5:35 p.m.

Amarillo at NW Arkansas, 2nd game. 7:05 p.m.

San Antonio at Wichita, 7:05 p.m.

Tulsa at Springfield, 7:35 p.m.

Midland at Frisco, 8:05 p.m.

Arkansas at Corpus Christi, 8:05 p.m.

San Antonio at Wichita, 2:05 p.m.

Tulsa at Springfield, 7:05 p.m.

Midland at Frisco, 7:05 p.m.

Amarillo at NW Arkansas, 7:05 p.m.

Arkansas at Corpus Christi, 7:35 p.m.

The Associated Press