Advertisement

Double-A Texas League Glance

All Times EDT

Springfield (St. Louis)

23

18

.561

Arkansas (Seattle)

22

18

.550

1/2

NW Arkansas (Kansas City)

19

20

.487

3

Tulsa (L.A. Dodgers)

18

22

.450

4 1/2

Wichita (Minnesota)

16

24

.400

6 1/2

South Division

Midland (Oakland)

26

14

.650

Frisco (Texas)

24

15

.615

1 1/2

San Antonio (San Diego)

20

19

.513

5 1/2

Amarillo (Arizona)

18

23

.439

8 1/2

Corpus Christi (Houston)

14

27

.341

12 1/2

___

Midland 7, Frisco 3

Amarillo 6, NW Arkansas 5

Springfield 7, Tulsa 6

Corpus Christi 13, Arkansas 10

San Antonio 3, Wichita 2

Tulsa 7, Springfield 1

Midland at Frisco, ppd.

Arkansas 6, Corpus Christi 4

San Antonio 4, Wichita 3, 10 innings

Amarillo 3, NW Arkansas 1

Midland at Frisco, 2, 6:15 p.m.

Arkansas at Corpus Christi, 7:35 p.m.

Tulsa at Springfield, 8:05 p.m.

San Antonio at Wichita, 8:05 p.m.

Amarillo at NW Arkansas, 8:05 p.m.

Tulsa at Springfield, 8:05 p.m.

Midland at Frisco, 8:05 p.m.

Arkansas at Corpus Christi, 8:05 p.m.

San Antonio at Wichita, 8:05 p.m.

Amarillo at NW Arkansas, 8:05 p.m.

<

The Associated Press