Apollon Limassol

Apollon Limassol

Champions League | 0-0-0
  • 1 - 0
   Cypriot Division 1
  • 0 - 1
   Cypriot Division 1
  • 2 - 1
   Cypriot Division 1
  • 1 - 1
   Cypriot Division 1
  • 1 - 1
   Cypriot Division 1
  • 0 - 1
   Cypriot Division 1
  • 0 - 3
   Cypriot Division 1
  • 1 - 1
   Cypriot Division 1
  • 0 - 1
   Cypriot Division 1
  • 1 - 1
   Cypriot Division 1
  • 2 - 0
   Cypriot Division 1
  • 1 - 0
   Cypriot Division 1
  • 0 - 1
   Cypriot Division 1
  • 1 - 0
   Cypriot Division 1
  • PPD
   Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot CupRound 2
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1
  • Cypriot Division 1