Oscar Pistorius taken to hospital, reports say chest pains

Oscar Pistorius taken to hospital, reports say chest pains.